Crni bivo u srcu For Your Android Device – Apps!

by New look entertainment doo

Crni bivo u srcu. Tema ove pesme je podvojenost u čoveku, borba sa samim sobom, razapetost između svetlog i tamnog u sebi, između dobra i zla, između tela (telesnog) i duše (duhovnog). Tema koja će sto pedeset godina posle Venclovića postati…

Get on Androidknows.com

View this article:

Crni bivo u srcu For Your Android Device – Apps!